Middelen

Het fonds wordt gevuld met donaties en vacatie-gelden van haar begunstigers.

Donaties zijn welkom op NL64TRIO0320589803 ten name van de Stichting Cultuurinnovaties.

Lees hier de statuten en jaarverslagen.

KVK: 88012492
BTW-nummer: NL827056874B01